ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ชุดที่ ๕ ปีที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก เรื่อง เรีย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ตำบล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2557
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลส ...
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประ ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการรณรงค์ป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก
โครงการรณรงค์ป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก ...
 จัดทำ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้อง ...
 วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเมล็ดพันธ์เด็กดีไม่สนน้ำเมาไม่เอาบุหรี่และโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โครงการเมล็ดพันธ์เด็กดีไม่สนน้ำเมาไม่เอาบุหรี่และโ ...
จัดทำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
วันที่  9  กรกฎาคม &n ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ "
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ &q ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดทุ่งมน
โรงเรียนวัดทุ่งมน ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนบ่อแร่ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.หนองขนาก
จังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
ดูทีวี