ขั้นตอนการบริการประชาชน
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 11 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างติดตั้งเครื่องกร ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุจัดซื้อรถยนต์บรรทุ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งมน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูน ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ชุดที่ ๕ ปีที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก เรื่อง เรีย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์ก ... new
 จัด ณ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2557
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลส ...
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประ ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการรณรงค์ป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก
โครงการรณรงค์ป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก ...
 จัดทำ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ "
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ &q ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดทุ่งมน
โรงเรียนวัดทุ่งมน ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนบ่อแร่ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.หนองขนาก
จังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
ดูทีวี