แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมน (สายหนองโง้ง) ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและก่ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต ด้วยวัสดุแอสฟัลท์ บ้านสายบ่อแร่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจร ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, 1 บ้านหนองสรวง, บ้านหนองกีบม้า ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปร ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการ PEA ใส่ใจ ห่วงใยทุกชีวิต
โครงการ PEA ใส่ใจ ห่วงใยทุกชีวิต ...
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำ ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์ก ...
 จัด ณ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2557
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลส ...
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ "
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ &q ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดทุ่งมน
โรงเรียนวัดทุ่งมน ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนบ่อแร่ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.หนองขนาก
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด
ศาลปกครอง
สตง.
กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กกต.
กรมบัญชีกลาง
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
ปปช
กพ
สลากกินแบ่ง
ฐานข้อมูล
สมาคมพนักงานเทศบาล
กรมการค้าภายใน
โอทอป
กรมพัฒนาชุมชน
การท่องเที่ยว
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
สายด่วน1111
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี