องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ยินดีต้อนรับค่ะ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม องค์การบริหรส่วนตำบลหนองขนาก ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล ...
...
อ่านต่อ... 
 
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถนอม สวนมะลิ หม่ที่ 8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการ PEA ใส่ใจ ห่วงใยทุกชีวิต
โครงการ PEA ใส่ใจ ห่วงใยทุกชีวิต ...
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำ ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์ก ...
 จัด ณ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2557
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลส ...
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ "
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ &q ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดทุ่งมน
โรงเรียนวัดทุ่งมน ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนบ่อแร่ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.หนองขนาก
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด
ศาลปกครอง
สตง.
กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กกต.
กรมบัญชีกลาง
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
ปปช
กพ
สลากกินแบ่ง
ฐานข้อมูล
สมาคมพนักงานเทศบาล
กรมการค้าภายใน
โอทอป
กรมพัฒนาชุมชน
การท่องเที่ยว
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
สายด่วน1111
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี