แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 3, 5, 6, 7, 11 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างติดตั้งเครื่องกร ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุจัดซื้อรถยนต์บรรทุ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งมน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูน ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการ PEA ใส่ใจ ห่วงใยทุกชีวิต
โครงการ PEA ใส่ใจ ห่วงใยทุกชีวิต ...
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำ ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์ก ...
 จัด ณ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2557
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลส ...
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อเพิ่มประ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ "
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ &q ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดทุ่งมน
โรงเรียนวัดทุ่งมน ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนบ่อแร่ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.หนองขนาก
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด
ศาลปกครอง
สตง.
กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไทย2
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กกต.
กรมบัญชีกลาง
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
ปปช
กพ
สลากกินแบ่ง
ฐานข้อมูล
สมาคมพนักงานเทศบาล
กรมการค้าภายใน
โอทอป
กรมพัฒนาชุมชน
การท่องเที่ยว
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
สายด่วน1111
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี