ขอต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขออนุญาตประกอบการ
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
กิจกรรม
ร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ความรู้ / บทความ
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลประชากร
สถานที่น่าสนใจ
สถานที่ราชการควรรู้
ติดต่อ
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
หน้าแรก ประวัติ อบต.หนองขนาก ภารกิจ ตราสัญลักษณ์ สาส์นจากนายก แผนปฏิบัติการ โครงสร้างองค์กร ผลงาน ติดต่อ อบต.หนองขนาก
             วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557
ผลงาน
มอบเครื่องพ่นหมอกควัน ประจำปี 2557 : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

มอบเครื่องพ่นหมอกควัน ประจำปี 2557

เปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ 8 ประจำปี 2557 : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

เปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ 8 ประจำปี 2557

ขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 7,8 ประจำปี 2557 : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

ขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 7,8 ประจำปี 2557

กิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2557 : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

กิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2557

โครงการ อบต.พบประชาชน และโครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

โครงการ อบต.พบประชาชน และโครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557 : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 2557 : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 2557

โครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  2557 : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

โครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2557

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณสถานศึกษาในเขตพื้นที่และแหล่งชุมชน10 หมู่บ้าน
จุดช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 : ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขนาก

จุดช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551

จุดช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม2550 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2551
[1] 2
 
 
Google ประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
Design and Develop by Bangkok idea design :