องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ยินดีต้อนรับค่ะ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อม ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางปทุม กล่ำสกุล ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2558 (วันที่ 2 มิ.ย.2558)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2558 (วันที่ 2 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย แสดงความกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย แสดงความกตัญญูผู้สูงอายุ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ อบต.พบประชาชน พ.ศ.2558และโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
โครงการ อบต.พบประชาชน พ.ศ.2558และโครงการจัดเก็บภาษ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์
มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ "
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ &q ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดทุ่งมน
โรงเรียนวัดทุ่งมน ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนบ่อแร่ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
  เปิดสอบวันนี้
   
  นายก อบต.หนองขนาก
  AEC
  ถวายพระพร
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  จังหวัด
  ศาลปกครอง
  สตง.
  กระทรวงมหาดไทย
  รัฐบาลไทย2
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  กรมสรรพากร
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กกต.
  กรมบัญชีกลาง
  กรมอาเซียน
  สนง.ประกันสังคม
  ปปช
  กพ
  สลากกินแบ่ง
  ฐานข้อมูล
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กรมการค้าภายใน
  โอทอป
  กรมพัฒนาชุมชน
  การท่องเที่ยว
  สมาคมสันนิบาล
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  สายด่วน1111
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ดูทีวี