องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ยินดีต้อนรับค่ะ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างดาดคอนกรีต (บริเวณหลังบ้านผุ้ใหญ่วิชัย เทียมสกุล) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคอนกรีต ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างดาดคอนกรีต (บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่วิชัย เทียมสกุล) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ด้วยวัสดุลูกรัง พร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดิ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งพังพลาย พร้อมเทถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างกำแพง ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการ บัณฑิตน้อย ประจำปี 2559
โครงการ บัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาคม ประจำปี 2559
ประชาคม ประจำปี 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จ.ชุมพร
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จ.ชุมพร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2559
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ "
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ &q ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดทุ่งมน
โรงเรียนวัดทุ่งมน ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนบ่อแร่ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายก อบต.หนองขนาก
  infographics
  AEC
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ถวายพระพร
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  จังหวัด
  ศาลปกครอง
  สตง.
  กระทรวงมหาดไทย
  รัฐบาลไทย2
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  กรมสรรพากร
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กกต.
  กรมบัญชีกลาง
  กรมอาเซียน
  สนง.ประกันสังคม
  ปปช
  กพ
  สลากกินแบ่ง
  ฐานข้อมูล
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กรมการค้าภายใน
  โอทอป
  กรมพัฒนาชุมชน
  การท่องเที่ยว
  สมาคมสันนิบาล
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  สายด่วน1111
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ดูทีวี