องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก ยินดีต้อนรับค่ะ

 
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันขายแบบและยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างดาดคอนกรีต (บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่วิชัย เทียมสกุล) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันขายแบบและยื่นซองสอบราคาโครงก ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างดาดคอนกรีต (บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่วิชัย เทียมสกุล) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตำบล ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง พร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูก ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศํกยภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศํกยภาพผู้สูงอายุ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง (ติดบ้าน ติดเตียง)
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ วัยรุ่นวัยใส รู้ทันภัยยาเสพติด
โครงการ วัยรุ่นวัยใส รู้ทันภัยยาเสพติด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม ปณิธานความดี (ปลูกต้นไม้)
กิจกรรม ปณิธานความดี (ปลูกต้นไม้) ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ "
โรงเรียนวัดบ้านแถว" ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ &q ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนวัดทุ่งมน
โรงเรียนวัดทุ่งมน ...
 อ่านต่อ... 
 
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนบ่อแร่ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายก อบต.หนองขนาก
  AEC
  ถวายพระพร
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  จังหวัด
  ศาลปกครอง
  สตง.
  กระทรวงมหาดไทย
  รัฐบาลไทย2
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  กรมสรรพากร
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กกต.
  กรมบัญชีกลาง
  กรมอาเซียน
  สนง.ประกันสังคม
  ปปช
  กพ
  สลากกินแบ่ง
  ฐานข้อมูล
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กรมการค้าภายใน
  โอทอป
  กรมพัฒนาชุมชน
  การท่องเที่ยว
  สมาคมสันนิบาล
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  สายด่วน1111
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ดูทีวี